imag0368

即叫即做 — 麥芽糖製作工藝

  • 於 26-2-2020 更新
  • 平海古城裏麥芽糖檔;響轉盤轉到邊種動物就整果種動物,每次一蚊;唔玩轉盤,要指定動物就五蚊。即叫即做。    未有留言

    新增留言

    留言板