DSC09684

天后寶誕舞龍舞獅巡遊

今年拍攝劇團天后寶誕演出,在後台出出入入之際,台下舞獅舞龍,非常熱鬧。後來被臨時拉夫加入遊行行列,拍攝金龍飛躍動態。未有留言

新增留言

留言板